Akcia ŠKD – posedenie pri knihe.

Cieľom akcie bolo oboznámiť deti s témou: Kniha a čo vieš o knižnici
Bol to riadený rozhovor o tom, ako kniha obohacuje ducha človeka a jeho predstavivosť.
Na stretnutí v knižnici žiaci z druhých ročníkov najprv predčítavali z knihy rozprávok a žiaci z prípravných a prvých ročníkov následne čítali podľa obrázkov, niektorí hovorili aj vymyslené rozprávky.
Pani knihovníčka žiakom potom ukázala ako si knihu požičať a ako sa o knihy starať aby sa nepoškodili.

Posedenia sa zúčastnili tieto triedy: PrA, PrC, PrD, PrE, 1.A, 1.B, 2.B, 2.C
Ostatní kolegovia už navštívili mestské knižnice v týchto termínoch
13.2. 2019 knižnica Slniečko 2.A a ŠZŠA
13.2. 2019 knižnica Bosáková ŠZŠ3D
27.2. 2019 knižnica Bosáková PrB
27.2 .2019 knižnica Bosáková a Okresná knižnica 3.B

Spracovala Mgr. Mária Nina Sláviková Klimek

Kniha a ja