Školský klub detí aj tento rok zorganizoval v telocvični našej školy karneval. Posledný januárový deň sa zabaviť prišlo vyše 70 detí z ŠKD. Na úvod sme si pripravili zábavné súťaže, pri ktorých deti skladali puzzle a chytali papierové rybky. Po tanečných hrách „Sochy“ a „Opakuj po mne“ sa predstavili masky jednotlivých tried. Na úplný zaver karnevalu deti spoločne tancovali a po promenáde všetkých masiek, si porota vybrala 14 masiek. Najkrajšie a najkreatívnejšie masky boli ocenené vecnými cenami od sponzorov a vychovávateľov.

Fotky z karnevalu:


https://photos.app.goo.gl/ATCYJkuZVW5e8TGW9

Plagát z akcie

ŠKD – karneval 31.1.2019