V priebehu dvoch týždňov od  28.01 – 31.01.2019 sa deti našej MŠ zúčastnili  predplaveckej prípravy zameranej na skvalitnenie zdravotnej, relaxačnej a pohybovej stránky v bazéne MŠ  na Bajkalskej ulici v Prešove.

Prostredníctvom cielených cvičení bola vhodne rozvíjaná ich orientačná a reakčná schopnosť zameraná na zmeny polôh a postojov napodobňovaním  vlastnej laterality v rôznych pohybových činnostiach. Imitovali všetky pohyby a rešpektovali dohodnuté pravidlá pani učiteľky v bazéne. Pohybovali sa podľa pokynov a kontrolovali správne dýchanie aj ponor. Deti mali dostatok pohybu a možností vyžitia sa vo vode.  Dokážu povedať prečo je pohyb a otužovanie dôležité pre zdravie človeka.                                              

Posledný deň  v bazéne okrem získaných skúseností im priniesol prekvapenie vo forme mokrého vysvedčenia a medaily za odvahu a statočnosť pri prekonávaní samých seba.

Predplavecká príprava detí v MŠ