Dňa 22. 1 2019 v utorok sa v ŠKD uskutočnila plánovaná akcia Legománia na tému Moje mesto a doprava.
Cieľom bolo vytvoriť pozitívny vzťah k svojmu mestu a pomocou stavebnice Lego rozvíjať a zdokonaľovať jemnú motoriku, pamäť a predstavivosť.

Do tejto akcie sa zapojili všetky deti ŠKD. Na začiatku si každé dieťa vymyslelo vlastný návrh budovy, domčeka alebo dopravného prostriedku. Deti pracovali na jednotlivých návrhoch samostatne, alebo v malých skupinách a dokázali zrealizovať svoju predstavu. Všetko prebiehalo v pokojnej atmosfére a pri príjemnej hudbe. Výsledkom bolo veľké množstvo nádherných stavieb, moderných a historických budov, kostolov, parkovísk a rôznych modelov áut. Deti pracovali s radosťou, snahou , vedeli medzi sebou kooperovať, dopĺňať jeden druhého a navzájom si pomáhať. Pri každej realizácii sa dôraz kládol aj na estetickú stránku, farebné cítenie, priestorové stvárnenie a orientáciu objektov v priestore.

Fotky tu : https://photos.app.goo.gl/7SSbusL8U5VHaypn9

Všetci zrealizovali svoje nápady v stanovenom čase 90 minút. Na záver sme ich krásne práce zhodnotili a samozrejme aj pochváli. Za svoju snahu dostali všetky deti odmenu.

Video:

Legománia v ŠKD 22.1.2019