Zamestnanci spoločnosti U.S.Steel v Košiciach celý svoj výťažok zo vstupného na Vianočný benefičný koncert U.S.Steel 2018 venovali nášmu OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí v Prešove v celkovej sume

3 860 €.

Prevzatie symbolického šeku od zamestnancov spoločnosti U.S.Steel v Košiciach pre OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí v Prešove. – na mieste Štátne Divadlo Košice.

http://www.usske.sk/sk/komunita/2018/vianocny-koncert-2018


http://www.usske.sk/sk/komunita/2018/vianocny-koncert-2018

Aj malými činmi sa dajú dosiahnuť veľké veci….link

Video z televízneho vysielania: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13936

pspd18

Zamestnanci spoločnosti U.S.Steel v Košiciach venovali dar…
Tagy: