Vianočný čas 13.12. sme strávili tvorivo a oddychovo v krásnej tvorivej dielni „Moje dielko“. Ďakujeme p. Vargovej, že nám vytvorila svojimi aktivitami krásne dopoludnie, ktoré sme zavŕšili vianočným punčom a jazdou na detskom vláčiku..

Fotogaléria:
https://photos.app.goo.gl/6n6gQULcoVes9Jgt9

https://photos.app.goo.gl/6n6gQULcoVes9Jgt9


Kreatívne dopoludnie sme strávili v tvorivej dielni