Pozor zmena organizácie príchodu žiakov MŠ, ŠZŠ, ZŠ SP, SOŠ a zamestnancov !!!

Všetci žiaci školy vchádzajú cez hlavný vchod. Vchod internátu bude iba pre odchod z MŠ !!!

Výnimku majú žiaci: Prusák, Leško, Renner, Strelec, Hoptajová, Adamčáková

Zmena organizácie príchodu žiakov