Pri príležitosti sviatku

Dňa materských škôl na Slovensku

sa na pôde materskej školy dňa 8.11. 2018 uskutočnilo stretnutie rodičov a ich detí

na akcii: „Deň otvorených dverí“

 Ku skvalitneniu spolupráce s rodinou si pani učiteľky pripravili tvorivé dielne a aktivity, do ktorých sa mali možnosť aktívne zapojiť aj rodičia a vidieť tak svoje dieťa ako sa adaptovalo, aké nové kompetencie si osvojilo, ako sa posunulo v komunikácii aj to aké vzťahy má s kamarátmi v triede.

 Ďakujeme rodičom za ich účasť a akúkoľvek pomoc našej materskej škole.

foto MŠ-A: https://photos.app.goo.gl/ibbCGk6kKgwy9DHY9

foto MŠ-C: https://photos.app.goo.gl/rX9dck7HuihicCVG8

foto MŠ-D: https://photos.app.goo.gl/njH2VKn197CHYdoP9

plagát DOD: 

Deň otvorených dverí MŠ 2018