Počas týždňa zdravej výživy (8.10. – 12.10.2018), deti z celej  MŠ hravou  formou poznávali  ovocie zeleninu, triedili ju, pomenovávali, ochutnávali a vytvárali dekoračné  taniere, s ktorými sa  pochválili pred kamarátmi z iných tried. Dňa 10.10.2018  v jedálni školy počas celého týždňa, kuchárky školy pripravovali pre deti  rôzne ovocné a zeleninové dobroty z potravín, ktorými  školu zasponzorovala mamička z MŠ C – pani Beňová. Za čo jej veľmi pekne ďakujeme.

Zdravé výživa – MŠ / Google Photos
Týždeň zdravej výživy v MŠ