Dňa 19.septembra 2018 sme cestovali mestskou hromadnou dopravou, označovali si lístky. Absolvovali sme prehliadku areálu Šariš parku aj ich ponuku na ubytovanie a využitie voľného času. 

Na kopci “Male” nad Veľkým Šarišom sme pozorovali, pomenúvali – rieku, kopec, lúku, les, dolinu, údolie, pohorie, pole, priľahlú dedinu atď… . Pozorovali sme nádhernú panorámu. 

Tematická vychádzka ostane v pamäti a v spomienkach detí , lebo sa mohli dotknúť aj živých koní, poníka a vidieť aj živého kohúta. viď fotky.

 

Tematická vychádzka SP – Šariš park – Salaš – Male – Veľký Šariš / Google Photos

Vychovávatelia: Urbanova, Jurik, Humeňanský, Petríková, Magdošková

Tematická vychádzka SP – Šariš park – Salaš – Male – Veľký Šariš