Dňa 12.septembra 2018 žiaci 1.-4. oddelenia absolvovali vychádzku do lesoparku – Bikoš, kde prekonávali terénne prekážky – kopec, spadnutý strom, hustý porast a iné. V lese sme pozorovali vplyvy počasia na flóru lesa, určovali sme vek stromov, pozorovali sme Prešov z kopca, určovali polohu školy a panorámu okolitých kopcov, hradov, pohorí…. Pobyt v prírode deťom dal nové informácie, zážitky a upevnili si im už známe skutočnosti – napr. že odpadky do lesa nepatria….

Tematická vychádzka SP – Bikoš / Google Photos

Vychovávatelia: Urbanová, Jurik a Humeňanský

Tematická vychádzka SP – Bikoš