Dňa 27.6.2018 si naši žiaci mohli zmerať sily medzi sebou na akcii HÝB SA. Akcia síce bola plánovaná na školskom dvore ale počasie nám neprialo a preto sme museli zvoliť náhradný program. Vychovávatelia si preto museli pripraviť stanovištia len v budove školy – florbal, futbal, stolný tenis, kolky ale aj pohybové hry na Xboxe. Akcia sa odohrávala v malej telocvični, veľkej telocvični, pred herňou, pred telocvičnou a v samotnej herni.

 

27.6.2018 – HÝB SA / Google Photos

viď plagát:


27.6.2018 – Športovo-pohybové popoludnie – HÝB SA