Do projektu „ideme hrať ping – poooooong“, na oslavu WTTD for all – Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých na Slovensku sa na našej škole prihlásili nielen žiaci, ale aj pedagógovia a rodičia. Keď sme prihlasovali našu školu do projektu, nečakali sme taký veľký záujem. Napokon sa súťaží zúčastnilo 54 detí a 17 dospelých. Sme radi, že touto športovou aktivitou sme oslovili aj rodičov našich žiakov.

V dňoch 5. – 10.4. 2018 prebiehal hlavný program a s ním spojené akcie: súťaže jednotlivcov v jednotlivých vekových kategóriách – žiaci ZŠ, žiaci SOŠ, zápasy medzi deťmi a rodičmi, medzi žiakmi a pedagógmi aj pedagógmi navzájom. Naši športovci si vyskúšali aj hru „kolotoč“, pri ktorej sme zažili napäté a veselé chvíle.

link na fotky:
https://photos.app.goo.gl/ySP9HnJhWiRDDbZ03

Stolnotenisový turnaj našich žiakov – systémom „každý s každým“

Link na fotky: https://photos.app.goo.gl/RJZBSdVjae0bHBAx1

Výsledková tabuľka:

Projekt „ideme hrať ping – poooooong“