Narodila sa nám kniha – prezentovali sme knihy, ktoré sme si vyrobili…..

V dopoludňajších hodinách dňa 27.03.2018 sa v materskej škole uskutočnila akcia pod názvom „Narodila sa nám kniha“. Deti zo všetkých tried spolu so svojimi pani učiteľkami vymysleli a zhotovili krásne knihy, ktoré postupne predstavovali pred svojimi kamarátmi. K deťom sa prihovárala víla „Hlasulienka“, ktorá deti motivovala, rozprávala s nimi ako zaobchádzať s knihou a kto každý sa podieľa na tvorbe knihy a v neposlednom rade ich povzbudila do ďalšej tvorby.

fotky:
https://photos.app.goo.gl/oLKIEreAgXh154GG2
video:

plagát:

Narodila sa nám kniha – prezentovali sme knihy, ktoré sme si vyrobili…..