Dnes sa uskutočnilo v našej jedálni školské kolo recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho žiaci druhého stupňa. Spolužiaci, ktorí nerecitovali, tvorili publikum a odbornú porotu tvorili učitelia. Súťažiaci, ktorí prednášali boli odmenení zaujímavými cenami.
Všetci súťažiaci mali veľkú radosť zo svojich výkonov. Predsa predstúpili pred publikum s výborne zvládnutými textami.

foto:
https://photos.app.goo.gl/P5JITmxPOsHlcuBr2

video:
https://www.youtube.com/watch?v=sooYbKi1r4M

27.3.2018 – Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín