Fotky z vianočného programu „Vianočná akadémia 2017“
https://photos.app.goo.gl/mSFVkZhM7jwxrJIJ2

Video z vianočného programu „Vianočná akadémia 2017“

Materská škola: trieda A – M.Mikitová, L.Mikitová

Trieda MŠ SP – Adamečková Feriančíková

Trieda Pr.r – J.Lišková

Trieda MŠ B – Straková, Demeterová

Trieda MŠ C – Amrichová, Húsková

Trieda MŠ D – Bebková, Kundratová

Vystúpenie žiakov základnej školy – Téma vystúpenia bola Afrika.

Vystúpenie – Grónsko

Vystúpenie – Nepál, India

Vystúpenie – Indiáni

Vystúpenie – Čína

Vystúpenie Európa

Celé vystúpenie materskej školy

Celé vystúpenie základnej školy

 

Vianočná akadémia 2017