Žiaci strednej školy a žiaci druhého stupňa základnej školy sa dnes t.j 2.11.2017 zúčastnili akcie Kúzelná fyzika pod vedením Mgr. Michala Figuru , kde sa mohli bližšie oboznámiť a hlavne na praktických ukážkach vyskúšať si ako fungujú jednotlivé zákony fyziky – zákon gravitácie, zákon magnetizmu, zákon trenia, tlaku, vnímanie svetla, ale aj ako funguje gyroskom a načo nám dnes slúži alebo či je potrebné pre dnešnú dobu využitie magnetizmu v doprave.

Fotky:
https://photos.app.goo.gl/3r4ZT9KBbTyMZnwN2
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=MTKoUJZxG30

viac pokusov môžeš nájsť na webovej stránka pána Mgr.Michala Figuru http://kuzelnafyzika.sk/

a ak nechceš prísť o žiadne ďalšie videa subskrajbni si jeho stránku na youtube
https://www.youtube.com/channel/UCVz2aYXL-4Xx3d2xf7_tTJA

Kúzelná fyzika vo vedeckej knižnici – 2.11.17