Šarkaniáda v MŠ
Dňa 26.10.2017 v dopoludňajších hodinách sa deti MŠ zúčastnili šarkaniády.
Po zhromaždení na školskom dvore ich privítal šarkan Maťo a vetrík Erik. Krátkym vystúpením deťom priblížili kladné / opeľovanie, výroba elektriny, mletie múky/ a záporné / ničenie – stromov, domov../ vlastnosti vetra. Šarkan Maťko vyzdvihol činnosť detí pri skrášlení školskej záhrady vysadením nových stromov po víchrici, ktorá sa prehnala školským parkom. Za doprovodu pesničky deti napodobňovali tanec vetra. Po splnení úloh na jednotlivých stanovištiach, nasledovalo púšťanie a predvádzanie šarkanov, za čo všetci dostali sladkú odmenu. Na záver si spolu zarecitovali básničku o šarkanovi.
Stanovištia:
1. Pexeso / Popísať, čo obrázky znamenajú a priradiť ich k rovnakým na tabuľu/
2. Smutné a veselé slniečko / kladné a záporné činnosti vetra/
3. S vetrom o preteky / beh, chôdza s vrtuľkou /
4. Navíjanie povrazu na drevený kolík
5. Skladanie obrázkov do celku

Fotky:

26.10.2017 – Šarkaniáda v MŠ / Google Photos

Šarkaniada

Šarkaniáda v MŠ – 26.10.2017