Dňa 5.10.2017 o 15.30 hod, sa v našom školskom klube detí v priestoroch telocvične, konala akcia s názvom – Privítanie prípravkárov. Cieľom akcie, bolo privítanie, zoznámenie sa s ďalšími deťmi. Oboznámili sa s aktivitami v záujmových útvaroch nášho školského klubu. Deťom sme rozdali malé prívesky so symbolom našej školy. Veľmi nás potešilo, že naše pozvanie prijali, aj rodičia našich detí. Spoločne sa tešíme na ďalšie akcie v našom školskom klube.
Za akciu zodpovedali: Mgr. Mária Nina Klimeková, Martina Samseliová

Fotky pripravil Mgr.Lukáš Cerva

link: https://photos.app.goo.gl/WJvo04mVYusNaRyt1

Privítanie prípravkárov v ŠKD