Vedenie školy oznamuje žiakom a rodičom,

že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční

4.9.2017 (pondelok) o 9.00 hod. pred školou.

(v prípade nepriaznivého počasia  sa bude konať v telocvični)

Oznam o slávnostnom otvorení školského roka 2017/2018