V dňoch 6. – 7.6. 2017 sa uskutočnila akcia pod názvom „Noc škriatkov“ (4.ročník), ktorej cieľom bolo ponúknuť deťom tie aktivity, ktoré s rodičmi nevykonávajú a umožniť im prenocovať v škole. Vedľajším cieľom bolo naplno rozvinúť fantáziu dieťaťa a podporiť ho tak v detskom snívaní a viere na zázraky a poklady.

Ohlasy detí a rodičov boli skvelé, takže akciu môžeme hodnotiť za vydarenú  s naplnením zadaných cieľov.

Za  škriatkov  teta  Zuzka

https://goo.gl/photos/jtcyCyPQYbMkVyVXA

Noc škriatkov