Dňa  7.6.2017 v areály školy sa  deti MŠ   zúčastnili  prechádzky po „Rozprávkovom lese“ . Úvodom ich privítala „Ježibabka“, ktorá s nimi porozprávala o jednotlivých stanovištiach a úlohách,  ktoré budú plniť.  Každé stanovište predstavovalo známu rozprávku:

O krtkovi – deti prechádzali strachovým  vrecom ,skladali pexeso a puzzle.

Na vlásku – deti liezli do kopca za pomoci  lana.

O repke –  deti mali za úlohu poskladať obrázky podľa dejovej postupnosti.

Zlatá rybka – deti chytali papierové rybky, pomenovali farby a množstvo.

Medovníkový domček – deti robili koláčiky z piesku a spočítavali množstvo.

Na záver  „Ježibabka“ pochválila deti za splnené úlohy a odmenila ich perníčkami a maľovankami.

Fotky: https://goo.gl/photos/AsdTc4L2rVL38G267

 

Rozprávkový les MŠ