Vrámci spoznávania histórie a pamätihodností nášho mesta sme navštívili expozíciu judaík – predmetov náboženského a civilného charakteru, ktoré používali Židia pri náboženských obradoch aj v civilnom živote. Ocenili sme poučný výklad pani lektorky a skvelé tlmočenie pána profesora Feča. Odchádzali sme obohatení o ďalší zaujímavý a poučný zážitok.

Foto: https://goo.gl/photos/uWERrgcKrtGgeJFc6

Návšteva múzea judaík v bývalej židovskej synagóge v Prešove