Aj tento rok sa na na našej škole uskutočnila teoretická a praktická maturitná skúška. Úspešne vykonané skúšky potešili všetkých maturujúcich žiakov a samozrejme aj ich skúšajúcich. Našim žiakom prajeme veľa úspechov v živote a zdaru pri hľadaní si zamestnania.

foto: https://goo.gl/photos/wZ1R74i6gZdCzUYm6

Maturita 2017