Dňa 20.06.2017 sa v Materskej škole konal I. ročník „Detskej športovej olympiády“, v ktorej mali deti možnosť ukázať svoje športové nadanie. Detskú športovú olympiádu sme otvorili prinesením olympijskej pochodne. Žiaci súťažili v šiestich disciplínach: slalom okolo kuželiek na bicykli, skok vo vreci, hod loptou do plechoviek, skákanie cez kruhy, slalom s fúrikom plnom loptičiek, hádzanie lopty do terča. Olympiádu sme ukončili dekorovaním víťazov medailou a diplomom.

Poďakovaním žiakom za ich športové výkony a súťaženia v rámci fair-play od pani učiteľky a odznením slávnostnej znelky, uhasením olympijskej pochodne sa I. Detská športová olympiáda ukončila.
Žiaci si odniesli veľa krásnych zážitkov a pocitov.

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=uCyFpgnxejo

Detská športová olympiáda v MŠ