Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby  „Zníženie energetickej náročnosti budov Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov, Duklianska 2, 080 76 Prešov“

https://drive.google.com/file/d/0B29tD5_RodqjTGZwOGZHS0daY0U/view?usp=sharing

Výzva na predloženie cenovej ponuky