O tom , aká je dôležité správať sa bezpečne a slušne aj za počítačom sa píše a hovorí stále viac. Aby sme neboli len ovce, ktoré sa stanú ľahkou korisťou vlkov hovorí aj knižka, ktorá hravou formou popisuje riziká pri práci a hrách s informačno – komunikačnou technikou. Takto sa kladie zdravý základ do budúcnosti, aby deti nerobili chyby, nenechali sa zlákať a oklamať. ale naučili sa zodpovedne pracovať s novými technológiami.

Foto: https://goo.gl/photos/Qe48Fzw2KSSZpdt29

Prezentácia knihy Ovce.sk