Vo štvrtok  27. apríla 2017 sme odchádzali o 11. hod objednaným autobusom, ktorý zabezpečila nadácia Vlada Kulíška. Cestou sme sa zastavili v Levoči, kde aj výprava školy z Levoče išla s nami do Bratislavy. Príchod do Bratislavy bol o 18.00.hodine.

 

V prvom súťažnom dni, v piatok  28. apríla 2017 na programe v divadle Aréna mali iba predstavenia mladšej kategórie a časť zo staršej kategórie. My sme mali jedno predstavenie z kategórie mládež, kde bolo zabezpečené plátno s projekciou spojené s predstavením „Orol“, v ktorom vystupoval náš žiak J. Korekáč.

Popoludní sme mali voľný program – návšteva Auparku.

Po večeri bol na programe Benefičný koncert Počuť srdcom v divadle Aréna. Do programu benefičného koncertu nám vybrali jedno naše vystúpenie „Rande v Paríži“ v podaní dvoch žiakov – Patrika Hudáka a Timei Súčovej.

V druhom súťažnom dni, v sobotu  29. apríla 2017 sme mali predstavenie v staršej kategórii „Rande v Paríži“ (pantomíma) v podaní žiakov ZŠ P. Hudák, T. Súčová. U mládeže „Metly“ (rôzne) v podaní žiakov SOŠ J. Korekáč, P. Štark, F. Fedor a L. Piroch . V predstavení „ Luk & Jak“ (pantomíma) vystúpili žiaci SOŠ L. Piroch a J. Korekáč.

Po obede sme mali voľný program – návštevu nákupného centra Bory Mall. Po večeri bolo vyhodnotenie celej prehliadky ZUČ. Po vyhodnotení nasledovala diskotéka. Deti sa pobavili a vymieňali si kontakty s deťmi z iných škôl.

V poslednom dni, dňa 30. apríla 2017 sme ráno odchádzali domov. Príchod do našej školy bol o 15.00 hod.

Poďakovanie patrí OZ Priatelia sluchovo postihnutých za finančne zabezpečenie – kultúrneho poplatku na festivale ZUČ.

Martin H. a Marcel W.

 

Výsledky:

Umiestnenia – ocenenia:

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ

Kategória  – Mládež

Pavol Štark – 1. miesto

Pavol Štark – 2. miesto

 

DIVADELNÁ SÚŤAŽ

 

Staršia kategória

Kategória  – Pantomíma – malé skupiny

„Rande v Paríži“ – 1. miesto

Mládež

Kategória  – divadlo

„Orol“ – čestné uznanie

Kategória  – rôzne

„Metly“ – 1. miesto

 Kategória  – pantomíma – malé skupiny

„Luk & Jak“ – 1. miesto

 

Celkové hodnotenie – súčet bodov z výtvarnej, fotografickej a divadelnej súťaže

Najúspešnejšia stredná škola – celkový víťaz

Fotky (prezentácia) z benefičného koncertu: 

Fotky zo ZUČ 2017: https://goo.gl/photos/AE51NvBmZSm7CyHa7

25. ročník Festivalu záujmovej – umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím (ZUČ 2017)