Kritéria pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka na SŠ P. Sabadoša internátnu, Duklianska 2 v Prešove v školskom roku 2017/2018.

viac info je na https://spojenaskola.info/ponuka-vzdelavania/najnovsie-clanky/

Kritéria pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka na SŠ P. Sabadoša internátnu v šk. roku 2017/2018