Slávnostne prestreté stoly, rozsvietený stromček, koledy a niektoré tradičné štedrovečerné zvyku nám pripomenuli blížiaci sa čarovný vianočný čas v našich domovoch.

Nechýbalo vianočné menu s oblátkou. Deti pripravili drobné darčeky pre pedagógov a kuchárky.

Všetci sme si navzájom popriali šťastné a veselé …

Fotky: https://goo.gl/photos/kb7r5TdXDxs2spce8

Tradičná večera 2016 v internáte