List a oznam od riaditeľky súkromnej spojenej školy  – organizačná zložka – Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a s autizmom. Informuje o zriadení nového elokovaného pracoviska pre žiakov s a vysokofunkčným autizmom.

príloha: list_Spojena.skola.Vodarenska.PO

Oznam a list od Súkromnej spojenej školy, Vodárenska – Prešov