Nadácia pre finančné vzdelávanie mladých OTP READY dňa 14. decembra 2016 realizovala Finančné vzdelávanie pre žiakov 5. ročníka našej školy. Toto vzdelávanie sa uskutočnilo v dvoch skupinách, v jednej z nich boli žiaci so sluchovým postihnutím zo 4. a 5. ročníka, s ktorými lektorka komunikovala posunkami. V druhej skupine boli žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou z 5. ročníka. Počas kurzu sa žiaci zábavnou formou oboznámili so základnými poznatkami z nasledujúcich oblastí:

  • Úloha peňazí v každodennom živote
  • Spôsob správneho hospodárenia v rodine
  • Význam sporenia
  • Súvislosť medzi pojmami bezpečnosť a peniaze
  • Cena ľudských činností vytvárajúcich hodnoty, vzťah medzi prácou a mzdou
  • Kolobeh peňazí v spoločnosti

Žiaci zapojení do programu získali vedomosti využiteľné v praxi a vďaka inšpiratívnym pedagogickým metódam si okrem rozšírenia znalosti o peniazoch a hospodárstve zažili množstvo zábavy a odniesli veľa zážitkov.

Finančné vzdelávanie pre žiakov 5. ročníka našej školy