Dňa 7.12.2016 sa Mgr. J. Hlubovičová zúčastnila slávnostného zhromaždenia PdF UK v Bratislave. Pedagogická fakulta už 70 rokov vzdeláva budúcich pedagógov a dlhodobo spolupracuje so Spojenou školou P. Sabadoša. Celej fakulte prajeme veľa spokojných študentov, absolventov, pedagógov i žiakov.

 

Slávnostné zhromaždenie PdF UK v Bratislave