Pod vedením učiteliek Mgr. R. Maňkošovej, Mgr. R. Brožovej a PaedDr. Z. Malinovskej žiaci našej školy navštívili klub seniorov Mintaka v Prešove s krátkym recitačným pásmom.

Návšteva žiakov ŠZŠ klubu seniorov Mintaka v Prešove