Formou zábavných hier a názorných ukážok sa žiaci materskej školy dozvedeli, ako sa pripravujeme na jeseň doma, v záhradke a čo robia zvieratká pred zimou. Hravou formou pani učiteľky ukázali, ako sa mení príroda a ako to vyzerá v jesennom lese.

foto: https://goo.gl/photos/MvLZYLGT7D5MtHAL8

Jesenná záhradka, alebo čo robíme na jeseň vonku