Žiaci so špeciálno-pedagogickými potrebami môžu využiť služby novootvoreného Centra špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) na ulici Hurbanistov 6 v Prešove.

Foto 

CŠPP prijíma objednávky na vyšetrenia v dňoch pondelok – piatok v čase 8.00 – 12.00 hod.

Kontakt nájdete na stránke: https://spojenaskola.info/cspp/kontakty-cspp/

Formuláre žiadostí na vyšetrenia nájdete na stránke : https://spojenaskola.info/dokumenty/cspp/

Miesto, kde nás najdete: klikni tu

Slávnostné otvorenie Centra špeciálno-pedagogického poradenstva