Žiaci SOŠ, OU a niekoľkých tried ZŠ boli na poznávacom výlete. Videli a spoznali históriu Ľubovnianského hradu a Skanzenu pod hradom.
Výlet na hrad Stará Ľubovňa a návšteva Skanzenu pod hradom.