Superstar 2016 v ŠKD.

21. júna 2016 sme v ŠKD realizovali ďalší ročník speváckej súťaže Superstar 2016.

V tomto školskom roku sa do súťaže prihlásilo viac detí, najmä mladších, ale videli

a počuli sme aj staré známe tváre, ktoré už v predchádzajúcich ročníkoch spievali.

Zoznam súťažiacich: Dušanka Macková, Jakub Kundrát, Gregor Sedlák, Erik Marcin,

Nikolas Kapitančík, Ema Fiľakovská, Gabika Bialontová, Ema Tobisová, Lucka

Krompaščíková, Šimon Krompaščík, Janík a Peter Špikovci, Alica Kačmariková, Andrej

Čepela.

Deti spievali ľudové piesne, detské populárne piesne alebo piesne známych slovenských

spevákov. Na súťaž ich pripravovali vychovávatelia Danka Uličná a Lukáš Bučko, ktorý aj

všetkých súťažiacich doprevádzal hrou na klavír a gitaru. Novinkou bola tohto roku porota

zložená z vybraných zástupcov detí. Akcia mala zábavný priebeh, publikum povzbudzovalo

súťažiacich potleskom a spoločným spevom. Všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťami

a speváci na prvých troch miestach aj vecnými cenami. Porota pridelila prvé tri miesta týmto

súťažiacim: 1. Andrej Čepela (Láska – veda, A. Ďurica)

2. Jakub Kundrát (Ja parobek z Kapušan – ľudová)

3. Ema Fiľakovská, Gabika Bialontová (Anička, dušička – ľudová)

Za realizačný tím Mgr. Danka Uličná, Mgr. Lukáš Bučko a Ľudmila Felixová.

Video:

Superstar NKS 2016