Aj tento rok súťažili naši žiaci v školskom kole prednesu poézie – Hviezdoslavov Kubín. Porota mala ťažkú úlohu – z mnohých talentovaných prednášateľov vybrať tých najlepších. Tí boli ocenení hodnotnými cenami, sladká odmenena však neminula ani ostatných súťažiacich.

 

Foto: https://goo.gl/photos/DvuSqXPHU9TgZwF96

A cele video
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 2016