Dňa 19.04.2016 sme navštívili hvezdáreň. Po príchode sa deti posadili do zasadačky, kde ich privítal zamestnanec hvezdárne. Najprv vysvetlil deťom primeraným spôsobom ako to u nich funguje, potom im premietol rozprávky z cyklu- Maša a medveď. Po premietnutí rozprávok sa deti presunuli do planetária, kde sledovali príbeh- Martin a hviezda. V príbehu chlapec Martin Zatúžil po hviezde, ktorú videl na oblohe a chcel si ju zobrať domov. Počas dobrodružnej cesty za hviezdou spoznával planéty, napríklad: Mars, Venušu, Pluto, Neptún a videl aj našu planétu Zem. Ďalej sa stretol s mliečnou dráhou, Kométou a súhvezdiami Žirafa, Leva, Labute. Nakoniec hviezdu nezískal, pretože chcela svietiť pre všetkých. Naučila ho krátku básničku, ktorú má recitovať vždy, keď ju vidí na oblohe.

Foto: https://goo.gl/photos/z4ch1CAXdjF4KjVQ7

Návšteva krajskej hvezdárne v Prešove