Naši žiaci z ŠKD sa 26.4.2016 zúčastnili exkurzie v divadle Jonáša Záborského v Prešove. Počas exkurzie sa žiaci dozvedeli ako funguje pódium, z koľkých častí je zložené, čo všetko sa na ňom nachádza. Aké rôzne vystúpenia sa už konali v divadle ale aj to, kde sa nachádza pani šepkárka počas vystúpenia. Tiež sme mali možnosť si prezrieť aj malú scénu, ktorá sa nachádza v podzemí divadla. Najviac nás fascinovalo veľkosť samotného pódia a celková kapacita divadla…t.j. 680 hosti.
Veľká scéna
Technické parametre javiska
Hlavné javisko
– rozmery: 16 m (š) x 14 m (h)
– pozostáva zo 7 hydraulických stolov o rozmere 16 m (š) x 2 m (h), zdvih ± 3,5 m, polohy po 25 cm, možnosť naklápania
Bočné javiská
– rozmery: 16 m (š) x 14 m (h)
– každé pozostáva zo 7 nájazdových vozov o rozmere 16 m (š) x 2 m (h) s možnosťou delenia voza na dva segmenty a samostatnej jazdy segmentu
Zadné javisko
– rozmery: 16 m (š) x 14 m (h)
Kazeta s točňami
– rozmery: 16 m (š) x 14 m (h)
– priemer menšej točne 7 m
– priemer väčšej točne 13 m
– možnosť samostatného / protismerného / súbežného chodu toční
– možnosť premiestnenia kazety s točňami do 2 m hĺbky
Portál
– rozmery: šírka 11,8 m, výška 7,4 m
Proscénium
– rozmery: min. šírka 11,8 m, max. šírka 32 m, hĺbka 6,4 m
– v proscéniu umiestnené 2 hydraulické stoly orchestriska
Ťahy
– nad hlavným javiskom je inštalovaných 28 ťahov s max. výškou zdvihu 16 – 22 m
– nosnosť 250 kg
– ťahy poháňané el. pohonmi
– ovládané PC
– 3 svetelné batérie
pozn.: pred portálom nie sú inštalované ťahy
Horizont
– panoramatický čierny a modrý
– rovný zadný horizont, čiernej farby v hĺbke 13 m
– zadné javisko je vybavené čiernym a modrým horizontom
Šály
– 9 šálov na ľavej aj pravej strane
– zadné javisko – 8 šálov na ľavej aj pravej strane
Opona
– panoramatická
– elektricky ovládaná
– v hĺbke 4,5 m od forbíny
Prístup
– z nakladacej rampy DJZ
Malá scéna
Technické parametre javiska
– pozostáva z 54 stolov trojuholníkového pôdorysu a 8 stolov lichobežníkového pôdorysu
– rozmer stola – rovnostranný trojuholník o veľkosti strany 3,8 m
– zdvih stola 1 m
Bodové ťahy
– 29 ks
– nosnosť 100 kg
– zdvih 3,1 m
Prístup
– z podzemného parkoviska DJZ
fotky:
video:
Exkurzia do divadla DJZ Prešov