Snímka1

Školská fotosúťaž

FOTOGRAFIA OČAMI DETÍ

Cieľová skupina:  sluchovo postihnutí žiaci – mladšia kategória(6 – 12 rokov), sluchovo postihnutí žiaci – staršia kategória (12 – do ukončenia ZŠ), sluchovo postihnutí žiaci – kategória mládež (SOŠ, SOU, OU)

Organizátor fotosúťaže: Martin Humeňanský, Spojená škola Pavla Sabadoša, Prešov

Téma:   „Náš svet“ pohľad sluchovo postihnutých detí a ich vonkajšie a vnútorné pocity na  všetko čo im  robí radosť, starosť. Ich svet fotografovaný srdcom.

Podmienky:  fotografia digitálnym fotoaparátom / fotografia mobilným telefónom

fotografie budú v súbore JPG , 300 DPI, čiernobiele a farebné, nemôžu byť  stiahnuté z www, Facebooku, úpravy fotografie sú povolené

Zasielajte ich mailovou formou na adresu deafphotosk@gmail.com alebo osobne p. vychovávateľovi Martinovi Humeňanskému do najneskôr do 1.4.2016

Porota bude hodnotiť fotografie a rozhodne o umiestnení. Päť najlepších žiakov z každej kategórie bude súťažiť na festivale ZUČ v Bratislave.

Fotosúťaž pre SP žiakov !!!