V našej škole prebieha kurz posunkového jazyka pre rodičov. Koná sa dva krát za týždeň pod vedením nepočujúceho pedagóga, nášho zamestnanca Martina Humeňanského. Na kurze sa záujemcovia naučia základy posunkového jazyka, ktorý im uľahčí každodennú komunikáciu v rodine.

Kurz posunkového jazyka pre rodičov