V stredu 9. decembra 2015 sa v školskej telocvični uskutočnilo edukačno- výchovné predstavenie „Labyrint“ zamerané na prevenciu sociálno – patologických javov v školských kolektívoch.

Foto z akcie: https://goo.gl/photos/mfoC3gStKg9uZybC7

Edukačno – výchovné predstavenie „Labyrint“