Vážení rodičia žiakov 5. ročníka, oznamujeme Vám, že naši žiaci boli vybraní do celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v papierovej forme (T5).

Testobanie bude prebiehať 25. novembra 2015 v priestoroch našej školy. Všetci žiaci sú povinní zúčastniť sa testovania. T5 bude zo Slovenského jayzka a Matematiky. Bližšie informácie nájdete na www. nucem.sk

Mgr. J. Hlubovičová

školský koordinátor T5

Testovanie žiakov 5. ročníka (T5)