Dňa 5 novembra 2015 naši žiaci SP navštívili “ Ranč Pohoda“na Kútoch. Zoznámili sa so životom koní, ich využitie a starostlivosťou o ne. Videli, kde žijú, ako ich cvičia, čo jedia. Využívajú ich na hypoterapiu a hodiny jazdenia.

Našich žiakov všetko veľmi zaujímalo a tešia sa na ďalšie stretnutie.

Fotky sú na galérii: https://goo.gl/photos/JLUydYtujd6oFXtj7

Návšteva na ranči Pohoda