Dňa 28.10.2015 učiteľky MŠ  pripravili pre deti v areáli školského dvora  zaujímavé dopoludnie  plné hier a tvorivých aktivít pod názvom: Jesenné hry s vetríkom Petríkom.

Hrami s jesennou tematikou sme navodili príjemnú a veselú atmosféru pri ktorej deti poznávali, skúmali, upevňovali a triedili si získané  poznatky o plodoch a daroch jesene.   Hrami boli uspokojované potreby pohybovať sa, hrať sa i spolupracovať s ostatnými deťmi.

               Deti boli zmotivované dramatizáciou príbehu o zvedavom vetríku, ktorý vyzval deti, aby mu ukázali aké sú šikovné a čo všetko dokážu. Deti s pani učiteľkami odišli na stanovištia plniť jednotlivé úlohy. Učiteľky dané úlohy prispôsobili nálade, schopnostiam a možnostiam detí. V závere ich vetrík Petrík zavolal k sebe. Vyhodnotil hry, poďakoval za pekné obrázky a spoločnou skladbou  a spevom piesne  „Zázračné koleso“ jesenné hry ukončil.

Plagát: plagát Vetrík petrík

Fotky sú na: https://plus.google.com/photos/106799511152265802625/albums/6214034018436904177

Video:

Jesenné slávnosti s vetríkom Petríkom