Spojená škola Pavla Sabadoša internátna slávila 22.októbra 2015 110.výročie svojho založenia. Prítomní zamestnanci školy privítali medzi sebou hostí: prednostu OÚ Mgr. Emila Chlapečku, vedúcu odboru školstva PhDr. Kvetu Komanickú, riaditeľov škôl nášho typu z Levoče, Lučenca, Kremnice a troch bratislavských škôl. Návštevou nás poctili zástupcovia školy z Valašského Meziříčí. Radi sme privítali medzi nami prof. Darinu Tarcsiovú a doc. Margitu Schmidtovú z Univerzity Komenského v Bratislave.

Súčasťou osláv bol aj odborný seminár v 23.októbra 2015 na MPC Prešov za účasti spomínaných hostí z UK v Bratislave, doc. Sobotu z Technickej univerzity v Košiciach a PaedDr. Dariny Petrikovej PhD. z našej školy. Seminár sa venoval súčasným trendom vo vzdelávaní sluchovo postihnutých.

Fotky nájdete na tomto odkaze: https://goo.gl/photos/kgVqoEiYUcfe66Jj7

Oslava 110.výročia školy a odborný seminár.