Strava  sa podáva od stredy 2.septembra, čiže všetci  žiaci a zamestnanci  budú prihlásení  na odber obedov  od 2.septembra.

Každý, kto nemá záujem o stravovanie, musí ohlásiť túto skutočnosť telefonicky alebo osobne u vedúcej jedálne najneskôr v pondelok 31.8.2015!

V opačnom prípade Vám bude účtované stravovanie od 2.sept. bez  náhrady.

stránka ŠJ – odkaz

Dôležité upozornenie všetkým stravníkom.