Tento rok bola usporiadateľom Celoslovenských športových hier žiakov so sluchovým postihnutím naša škola. Počasie sme mali vynikajúce a vďaka všetkým spoluorganizátorom sa nám vydarili všetky disciplíny.

Fotky sme pre vás uložili tu:

https://goo.gl/photos/AkKuDbhMXAoYZRwQA

Celoslovenské športové hry žiakov so sluchovým postihnutím, Prešov – jún 2015